Knjižnica tete Rose

družbeno-angažirana, uporniška in radikalna literatura

Seznam knjig

Naslov Avtor Opis Jezik Izdano Založba
Klasični njemački idealizam Vladimir Filipović

Bila so obdobja, ko se generacije ljudi niso ukvarjale z ničemer drugim kot zgolj bojem za golo življenje in zagotavljanjem človeške eksistence in niso uspele spoznati kulturne preteklosti, zato se tudi niso mogle premakniti dlje.

Hrvaščina 1982 Nakladni zavod Matice hrvatske
 
Komu Palestina: kriza na Srednjem vzhodu Andrej Novak Slovenščina 1969 Mladinska knjiga
 
Konec strpnosti Suzana Tratnik

Toda učinek razumevanja spola in seksualnosti kot naravnih kategorij se nenehno proizvaja. Obe kategoriji sta razumljeni kot značilnosti posameznika/posameznice, ki naj bi njegovo/njeno željo malodane nagonsko ali psihogenetsko strukturirali.

Slovenščina 2013 ŠKUC
 
Konotacije glasbe ČKZ, domišljijo in novo antropologijo letnik XXV, 1997, št. 185: več avtorjev

Naj začnem z izpraznjeno frazo: glasba govori sama zase. Toda kaj govori in kako? Če sploh govori, kako se umešča v vsakdanji življenjski položaj čutečega in z jezikovno obarvanim komunikacijskim sistemom obdarjenega razumnega bitja?

Slovenščina 1997 Študentska organizacija Univerze v Ljubljani-Študentska založba
 
KONTRAKULTURA Theodore Roszak

Pričujoča knjiga obravnava generacijski propad, upor študentov, gibanje New Left, hipijevsko in psihedelično gibanje, oživljanje okultizma in misticizma, proteste proti vpletenosti Američanov v Vietnamu in odklon mladih do prevzetja ideje tehnološ

Srbščina (latinica) 1978 NAPRIJED
 
Kultura i društvo Herbert Marcuse

Marcusova kritika kapitalistične družbe je bila zelo odmevna med študenskimi gibanji koncem šestdesetih. Teorije, ki jih je podal v sintezi Marxa in Freuda v delu Eros and Civilization, iz leta 1955, in v knjigi One-Dimensional Man, iz leta 1964, so posebej močno vplivale na levičarske frakcije v študenskih gibanjih.

Srbščina (latinica) 1977 Beogradski izdavačko-grafički zavod
 
Kultura novega kapitalizma Richard Sennett

Avtor prikazuje, kako te spremembe vplivajo na vsakdanje življenje – kako se spreminja delovna etika, kako nova prepričanja o vrednosti in nadarjenosti zamenjujejo stare rokodelske vrednote; kako “prikazen nekoristnosti” preganja strokovnjake in ročne delavce; kako se podira meja med porabniško in politično sfero. Sennett pokaže, kako je model nove ekonomije ustvaril nove družbene in čustvene travme.

Slovenščina 2008 *cf
 
Kulturna diagnoza/knjiga Dialogi revija za kulturo in družbo, letnik 43, št. 1-2, 2007: več avtorjev

V sodobni evropski literature bi kljub vedno novim vročicam, ki pretresajo razprave o etosu literarnega obrata (spomnimo se samo na nedavne kontroverzne polemike ob Grassovem samorazkritju svoje mladeniške zgodbe iz časov nacizma), le s težavo lah

Slovenščina 2007 Aristej
 
Kupčija v Potsdamu Charles L. Mee

Knjiga opisuje dogajanja na Postdamski koferenci in poskuša razložiti zakaj se je le-ta »ponesrečila«.

Slovenščina 1976 Mladinska knjiga
 
Lesbo 21/22, Politična, socialna in kulturna revija Več avtorjev

Slovenščina 2005 Lezbična sekcija ŠKUC-LL
 
Lezbijke smo tako šik… Laura Cottingham

V devetdesetih letih rahel sociološki premik, ki na prvi pogled-kaže, da smo lezbijke in lezbištvo vstopile v novo obdobje kulturne vidnosti.

Slovenščina 1996 ŠKUC
 
Literati proti neliteratom Dialogi revija za kulturo in družbo, letnik XXXVIII, 2002, št. 3-4: več avtorjev

Pričujoča tema v Dialogih se znova dotika statusa intelektualcev v slovenski družbi.

Slovenščina 2002 Aristej
 
Living my Life, Volume 1 Emma Goldman

V knjigi spoznamo življenje ene najbolj razvpitih žensk svojega časa, Emme Goldman, ki je s sedemnajstimi leti prišla iz Rusije v ZDA in po nesrečnem zakonu zabredla v kaos intelektualnih in aktivističnih gibanj, ki so sprožila ameriško socialno revolucijo ob prelomu stoletja.

Angleščina 1970 Dover Publications
 
LL: kronologija 1987-2012 s predzgodovino Nataša Velikonja in Tatjana Greif

Družbena in politična atmosfera na Slovenskem je v prvi polovici 20. Stoletja zaostrena skozi razliko med klerikalnim in liberalnim svetovnonazorskim taborom.

Slovenščina 2012 ŠKUC
 
Lokalno-Lokalno Dialogi revija za kulturo in družbo, letnik XXXVIII, 2002, št. 7-8: več avtorjev

Kdor pregleduje podattke o življenju in delu gledališkega in filmskega Kritika teatrologa Vladimira Kralja (1901-1969) in jih primerja s profili njegovih stanovskih sodobnikov, takoj opazi pri njem neprimerno večjo odprtost, svetovljanstvo in stro

Slovenščina 2002 Aristej
 
Making Mondragon Kathleen King Whyte, William Foote Whyte

Dokler ni Mondragon vzbudil moje pozornosti, sem mislil, da delavske zadruge predstavljajo všečne ideale, ampak imajo malo možnosti, da bi preživele in zrastle na dolgi rok v moderni industrializirani ekonomiji.

Angleščina 1988 Cornell University
 
MALA LITERARNA TEORIJA Matjaž Kmecl

Knjiga je napisana kot pomožni učbenik za pouk književnosti: v pomoč učiteljem in učencem, pa tudi študentom, kadar bi jim bilo treba jasniti ta ali ona vprašanja iz območja poetike ali literarne teorije.

Slovenščina 1996 Založba M & N
 
Manifest komunističke partije Karl Marx, Friedrich Engels Srbščina (latinica) 1948 Kultura
 
Manifest, 20 let slepote Zgroženi ekonomisti

Deli, združeni v eno knjigo, sestavljajo stališča številnih ekonomistov, ki sicer izhajajo iz zelo različnih teoretskih obzorij in ki nočejo mirno opazovati, kako se ponovno uveljavlja neoliberalna ortodoksija; ti ekonomisti menijo, da je nujno spremeniti paradigmo ekonomskih politik v Evropi. Ekonomisti morajo prevzeti odgovornost do družbe. »

Slovenščina 2012 *cf
 
Mariborska usojenost Dialogi revija za kulturo in družbo, letnik XXXVIII, 2002, št. 5-6: več avtorjev

Besede o uročenosti Maribora niso le osamljena enkratna paradigma kakšnega zagrenjenega prebivalca ali pisca samega, ki je mesto le “stroj za prebivanje” in mu služi, da si naredi “čakanje čim čimbolj znosno” (prav tam).

Slovenščina 2002 Aristej
 

Strani