Knjižnica tete Rose

družbeno-angažirana, uporniška in radikalna literatura

Seznam knjig

Naslov Avtor Opis Jezik Izdano Založba
Counter Power Tim Gee

Tim Gee raziskuje dinamiko družbenih sprememb v od revolucij v 18.stoletju do arabske pomladi leta 2011, pri čemer ga zanima predvsem zakaj nekatere revolucije uspejo, druge pa ne.

Angleščina 2011 New Internationalist Publications Ltd
 
Critical Thinking-A Beginner's Guide Sharon M. Kaye

Knjiga Critical Thinking nam bo pomagala analizirati argumente, govore in časopisne članke. Knjiga nam bo tudi v veliko pomoč pri odkrivanju napak v našem vsakodnevnem razmišljanju. S raziskovanjem strukture jezika, nam avtor povzame pravila, s katerimi prepoznamo dobro analitično razmišljanje in nam ponudi orodja, s katerimi lahko izrazimo naše misli učinkoviteje, v službi, šoli, doma ali na sodišču.

Angleščina 2009 Oneworld Publications
 
Das Graffiti - Lexikon Peter Kreuzer

Nemščina 1986 Wilhelm Heyne Verlag
 
Delavci in država. Gospostvo in sabotaža. Marx onkraj Marxa Antonio Negri

Knjiga je razdeljena v tri sklope: “DELAVCI IN DRŽAVA - Kapitalistična teorija države po letu 1929: John M. Keynes”, “GOSPOSTVO IN SABOTAŽA - O marksistični metodi družbene preobrazbe", “MARX ONKRAJ MARXA - delovni zvezek o Grundrisse.”
“Kriza je stvar gospodarjev: naj jo rešujejo sami. Avtonomija pomeni organiziranje naših dejanskih potreb: imamo samo pravice in nobenih dolžnosti.”

Slovenščina 1984 Krt: Knjižnica revolucionarne teorije
 
Demokracija kot glagol Žiga Vodovnik

Knjiga Demokracija kot glagol se ukvarja s teorijami in praksami demokracijami, ki jih ne najdemo v kanonu politične misli, saj nasprotujejo redukciji demokracije na idejo večinskosti, reprezentativnosti, kompetentnosti, predvsem pa konsezualnosti

Slovenščina 2015 Založba Krtina
 
Demokracija v Ameriki Alexis de Tocqueville

Osrednje vprašanje avtorjevega intelektualnega delovanja je bil prehod od aristokratske družbe k demokratični. Na potovanjih po Ameriki, na osnovi katerih je delo nastalo, se mu je Amerika kazala kot stabilna demokratična družba, medtem ko se je Francija že štirideset let opotekala v prehodnem revolucionarnem obdobju. V Ameriki je bila zaradi posebnih okoliščin demokracija uvedena neposredno in brez boja in tam "dosega svoje skrajne meje." Vendar pa Amerika ni vzor, ki bi mu slepo sledili. Njen položaj v svetu ji je dal, kot kaže končna analiza, to prednost, da lahko dela "popravljive napake", česar si Francija, ki tekmuje z drugimi evropskimi nacijami, ne bi mogla privoščiti brez posledic. Naslov dela je deloma zavajajoč, kajti goreč interes za Ameriko je bil za Francoza le način ukvarjanja s Francijo.

Slovenščina 1996 Krtina
 
Demokracija v Ameriki 2 Alexis de Tocqueville

V drugem delu Demokracije v Ameriki Tocqueville obravnava tudi splošnejša vprašanja v zvezi z nastankom demokratičnih družb. Razmišljanja o njih so v nadaljevanju besedila vse izrazitejša, čeprav je obravnava ameriških institucij in političnega življenja še vedno jedro dela. V drugi "Demokraciji" mu opazovanje ameriških naravi in miselnosti sicer še služi za posploševanja o demokratičnih družbah, pogosto pa prevladajo abstraktna razmišljanja o demokraciji.

Slovenščina 1996 Krtina
 
Der Streit der Fakultäten Immanuel Kant Nemščina 1992 Reclam Verlag Leipzig
 
Dijalektika krize Karel Kosik Srbščina (latinica) 1983 Mladost
 
Discourse and Social Change Norman Fairclough

Delo obravnava kritično predstavitev analitičnega diskurza in njegovo praktično rabo v različnih znanstvenih disciplinah, od lingvističnih in sociolingvističnih do socioloških in kulturnih študij. Avtor prikazuje, kako je analizo diskurza mogoče kombinirati v sistematičen in učinkovit način, ki ima delež v širših družbenih problemih in družbenih spremembah.

Slovenščina 2013 Polity Press
 
Domala Normalen, Argument o homoseksualnosti Andrew Sullivan

Slovenščina 2008 Založba Krtina
 
Družba tveganja. Na poti v neko drugo moderno Ulrich Beck

Tema te knjige je neznatna predpona “post”. To je ključna beseda našega časa. Vse je “post”. Na “postindustrijo” smo nekaj časa že navajeni. S tem še lahko povezujemo določene vsebine. Pri “postmoderni” pa se že začne vse zabrisovati...

Slovenščina 2009 Založba Krtina
 
Družbena amnezija: kritika sodobne psihologije od Adlerja do Lainga Russell Jacoby

Poglavitna odlika pričujoče knjige je ta, da pomaga spoznati kaj je koristno, kaj pa trivialno in sentimentalno pri sodobnem poglabljanju v kulturo in psihologijo.

Slovenščina 1981 Cankarjeva Založba
 
Dvignite se! Stéphane Hessel

V epohi, ki je vse bolj razkosana in razrvana, Hesselove vrstice netijo ogenj zavedanja in nudijo prepotrebno oporo inteligibilni, emotivno zreli drži odgovornega državljana. Stéphana Hessela slovenski bralec prepoznava kot enega tvorcev Splošne deklaracije o človekovih pravicah, ki s človeškim dostojanstvom in z dramljenjem zavesti o neodtujljivih pravicah na čelu dviguje prapor svobode, pravičnosti in, ne nazadnje, sporočila miru.

Slovenščina 2011 Zbirka Sanje
 
Edvard Kardelj Jak Koprivc, Ante Makhota, Tomislav Pušek

Kardelj je propagiral boj proti kapitalizmu, imperializmu, parlamentarnim demokracijam in podpiral Stalinovo politiko in politični sistem Sovjetske zveze.  Bil je najvišji in najvplivnejši funkcionar Zveze komunistov Slovenije (KPS) in Zveze komun

Slovenščina 1979 Časopisno in grafično podjetje DELO
 
Ekonomika nedolžne prevare: Resnica našega časa John Kenneth Galbraith

Živahna polemika opozarja na vrzel med tako imenovano konvencionalno modrostjo in stvarnostjo, na naraščajočo prepletenost zasebnega in javnega sektorja, na prikrite interese pozameznikov in institucij.

Slovenščina 2004 Mladina
 
Enosmerna ulica Walter Benjamin

Slovenščina 2002 Študentska založba
 
Expect Resistance: A field manual Workers Collective

Na prvi pogled se delo kaže kot kolaž spominov in polemik, toda naj vas to ne zavede: v resnici gre za pripoved o mitu stvarjenja od danes k začetku zgodovine sveta.

Angleščina 2008 Crimething
 
Fair Trade Jacqueline DeCarlo

Fair Trade: A Beginner's Guide nam razkriva, zakaj Fair Trade (pošteno trgovanje) pomeni več kot le banane, kava in čokolada. Avtor in aktivist Jacqueline DeCarlo nam razloži principe, ki stojijo za pravičnim trgovanjem in razvoj le-tega v močno ekonomsko orožje

Angleščina 2007 Oneworld Publications
 
Fašistična taborišča. Internacije civilistov v fašistični Italiji (1940 – 1943) Carlo Spartaco Capogreco

Carlo Spartaco Capogreco je profesor sodobne zgodovine na Kalabrijski univerzi in predsednik Fundacije Ferramonti iz Cosenze. Je tudi sodelavec pariškega judovskega dokumentacijskega centra Mémorial de la Shoah in drugih pomembnih mednarodnih ustanov.

Slovenščina 2011 Publicistično društvo ZAK
 

Strani