Knjižnica tete Rose

družbeno-angažirana, uporniška in radikalna literatura

Seznam knjig

Naslov Avtor Opis Jezik Izdano Založba
Marksizam i jezuitizam Nikola Milošević Srbščina (latinica) 1986 Beograd
 
Marksizam i ljudska jedinka Adam Šaf Srbščina (latinica) 1967 Nolit
 
Marksizam: Aktuelni problemi marksizma Anri Lefevr Slovenščina 1973 Beogradski izdavačko-grafički zavod
 
Marx Engels Izbrana dela I Karl Marx, Friedrich Engels

Slovenščina 1969 Cankarjeva Založba
 
Meje uma Rolf-Peter Horstmann

Slovenščina 2009 Založba Krtina
 
Memoirs of a Revolutionist Peter Kropotkin

Prince Peter Alexeivich Kropotkin (1842-1921) se je rodil v bogati družini veleposestnikov. Služil je na carjevem dvoru, kasneje pa je svoje življenje posvetil nenasilnemu anarhizmu, revolucionarni alternativi marksizmu. Kot vodilni teoretik njegovega časa je postavil osnove anarhističnim knjigam, pripravil nešteto brošur in govorov in delal na tem, da bi uničil razredno strukturo in promoviral filozofijo kolektivnega delovanja.

Angleščina 1999 Dover Publications
 
Menažerija Eva Markun

Včasih je vrednost neke literature težko opredeliti, ne glede na našo kilometrino ali poznvanje literarne vede. Ko beremo zgodbo, vse nekako sede na svoje mesto, nevsiljivo in takoj.

Slovenščina 2017 Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti
 
Metelkova Več avtorjev

Tematska številka je posvečena AKC Metelkova mesto in je izšla ob dvajseti obletnici zasedbe dela kompleksa nekdanje vojašnice. V njej skušajo avtorji in avtorice misliti različne vidike turbulentne metelkovske zgodbe.

Slovenščina 2013 Študentska založba
 
Mi in oni - Nestrpnost na Slovenskem Vesna Leskošek in drugi avtorji ter avtorice

Zbornik je nekakšna "pika na (šele) a" projekta Oblike nestrpnosti v Sloveniji, ki ga je omogočil Varuh človekovih pravic RS in ga vodi profesorica na Fakulteti za socialno delo dr. Vesna Leskošek. Projekt je z otvoritvijo potujoče razstave Jara kača nestrpnosti decembra 2004 sprožil organizirano spremljanje, spominjanje in opominjanje na nestrpnosti in njihove učinke. Zbrana besedila v zborniku pa, kot upa in si želi varuh Matjaž Hanžek, naj bi poskušala pojasniti tisto, kar je razstava nudila na dokumentarni ravni, skupaj pa "dalo dokaj celovit vpogled v teman del narodnega telesa".

Slovenščina 2005 2005
 
Migracije/alternativni mediji ČKZ, domišljijo in novo antropologijo letnik XXXIV, 2006, št. 226: več avtorjev

Zamisel o tematskem sklopu o alternativnih medijih je začela nastajati pred letom dni, v času zakonskega spreminjanja RTV SLO.

Slovenščina 2006 Študentska založba
 
Mindful Occupation: Rising up without burning out Več avtorjev

Knjižica je produkt radikalne skupine aktivistov za duševno zdravlje severne amerike.

Angleščina 2012 Occupy Mental Health Project
 
Minima Moralia-Reflections from Damaged Life Theodor Adorno

Times: »Ta knjiga predstavlja klasiko kritičnega mišljenja dvajstega stoletja. Njen prevod v angleški jezik je do sedaj daleč najboljši prevod kakšne knjige o kritični teoriji.«

Angleščina 2005 Verso Books
 
Miselni slogi, Kritični eseji o dobrem okusu Mary Douglas

Knjiga se loteva klasičnega vprašanja: problema družbene določenosti miselnih procesov. Tudi avtoričino izhodišče je klasično: izhaja iz zastavitve, ki jo je postavil Emile Durkheim in po kateri so individualna miselna dejanja možna le v okviru shem ali »predstav«, ki so kolektivne. Avtorica odkriva pomembne subtilnosti v danes že nekoliko grobem Durkheimovem prijemu.

Slovenščina 1999 *cf
 
Mišljenje revolucije Gajo Petrović

Prvi in drugi Petrovićevi knjigi (Filozofija in marksizem, Filozofija in revolucija) sledi še tretja z naslovom Mišljenje revolucije, Od ontologije do filozofije politike.

Hrvaščina 1978 NAPRIJED
 
Modeli demokracije David Held

V knjigi Modeli demokracije se vzpostavlja premislek demokracije

Slovenščina 1989 Univerzitetna konferenca ZSMS
 
Modern Slavery. Beginners Guides Kevin Bales, Zoe Trodd, Alex Kent Williamson

Suženjstvo je ilegalno v vseh državah sveta in prepovedano z mednarodnim pravom. Kljub temu pa je danes v svetu več kot 27 milijonov sužnjev, več kot kdajkoli v zgodovini.

Angleščina 2009 Oneworld Publications
 
Na trdna tla: brezsramni pregled samoniklih prizorišč in premislek nevladja mladinskega polja Rajko Muršič in drugi avtorji ter avtorice

Gre za svežo knjižno publikacijo z naslovom Na trdna tla avtorja dr. Rajka Muršiča, ki jo je ob pomoči Urada RS za mladino izdala Ustanova nevladnih mladinskega polja Pohorski bataljon. Knjiga prinaša rezultate raziskave, ki so jo na terenu opravili akterji in akterke nevladja mladinskega polja oziroma, uradno, nevladnega dela mladinskega sektorja, strokovno pa jih je povzel in interpretiral eden vodilnih kulturnih antropologov pri nas, že omenjeni Rajko Muršič.

Slovenščina 2012 Ustanova nevladnih mladinskega polja Pohorski bataljon (UPB)
 
Naši Španci Več avtorjev, zbral in uredil Anton Bebler

Knjiga je nastala na pobudo in ob sodelovanju slovenske sekcije Združenja bivših jugoslovanskih prostovoljcev všpanske republikanske vojske. Ob spominu na vojno v Španiji, ki jo je povzročila vstaja najbolj nazadnjaških sil naše države s podporo f

Slovenščina 1978 Založba Borec
 
Nature Ralph Waldo Emerson

Prvi moderni esej, ki je pozval ljudi k vsesplišnemu spoštovanju narave kot vseobsegajoče naravne sile.

Angleščina 2008 Penguin Books
 
Nevropa zdaj! ČKZ, domišljijo in novo antropologijo letnik XXXII, 2004, št. 217-218: več avtorjev

Odsotnost pojma rase v neorasističnem diskurzu navaja k temu, da smo novi rasizem označili za “rasizem brez ras.” Mesto rase je, kot smo videli, zasedla kultura.

Slovenščina 2004 Študentska založba
 

Strani