Knjižnica tete Rose

družbeno-angažirana, uporniška in radikalna literatura

Pravičnost kot poštenost, reformulacijaPravičnost kot poštenost, reformulacija

  • John Rawls
Leto izdaje: 2011
Založba: Založba Krtina
Jezik: Slovenščina
Število strani: 274
Na voljo?
 

Opis: 

Ob 10. obletnici Rawlsove smrti se mnoštvu jezikov, ki premorejo prevod vsaj ene njegove knjige, pridružuje tudi slovenščina. Pravičnost kot poštenost je izšla tik pred njegovo smrtjo (2001) in ponuja revidirano skrčeno predstavitev glavnih argumentov njegovega celotnega opusa, ki je nastala ob predavateljskem delu v avtorjevi visoki starosti. Bralec naj ve, da ta suha in hkrati vsebinsko bogata Rawlsova samopredstavitev nikakor ni pravična do njegove siceršnje teoretske subtilnosti in razčlenjenosti. Nanjo bo moral slovenski bralec še nekoliko počakati.   Vloga načel pravičnosti (kot dela političnega pojmovanja pravičnosti) je, da določijo poštene pogoje družbenega sodelovanja. Ta načela opredelijo temeljne pravice in dolžnosti, ki naj jih dodelijo poglavitne politične in družbene institucije, uravnavajo razdelitev koristi, ki izhajajo iz družbenega sodelovanja, in odmerijo bremena, potrebna za njegovo ohranjanje. Ker se v demokratični družbi s stališča političnega pojmovanja na državljane gleda kot na svobodne in enake osebe, lahko v načelih demokratičnega pojmovanja pravičnosti vidimo opredelitev poštenih pogojev sodelovanja med tako pojmovanimi državljani.