Knjižnica tete Rose

družbeno-angažirana, uporniška in radikalna literatura

Dialogi-Subverzivnost ludistične dramatikeDialogi-Subverzivnost ludistične dramatike

  • Dialogi revija za kulturo in družbo
  • letnik 46
  • št. 9
  • 2010: več avtorjev
Leto izdaje: 2010
Založba: Aristej
Jezik: Slovenščina
Število strani: 150
Na voljo?
 

Opis: 

Parodija je tista medbesedilna zvrst, ki se poleg karnevalizacije najbolj pogosto pojavlja v slovenski ludistični dramatiki. Kot dodatek ali kot nasprotje besedilne predloge parodija vzbuja smeh, ta pa izhaja predvsem iz kontekstualizacije stila, forme in izraza. Parodija ne razdira predloge, temveč naj bi predvsem opozarjala na enostranskost in omejenost uprizarjanja sveta v uglednejših zvrsteh. “

 

Knjige avtorja

Dialogi-Alma M. Karlin: Identitete, pisanje, recepcija
Dialogi-Ideologije superjunakov
Dialogi-Kulturni sistem
Dialogi-Dobri nameni in cesta v pekel
Dialogi-Položaj filozofije v javnem prostoru danes
Dialogi-Petdeset izbranih kratkih zgodb avtorjev in avtoric rojenih po letu 1980
Dialogi-Umetnost in politika
Dialogi-(Ne)odgovorna znanost
Dialogi-Kriptovalute
Dialogi-Gledališče oseb z ovirami