Knjižnica tete Rose

družbeno-angažirana, uporniška in radikalna literatura

Dialogi-V alternativi neoliberalizmaDialogi-V alternativi neoliberalizma

  • Dialogi revija za kulturo in družbo
  • letnik 46
  • št. 1-2
  • 2010: več avtorjev
Leto izdaje: 2010
Založba: Aristej
Jezik: Slovenščina
Število strani: 271
Na voljo?
 

Opis: 

Vključujoči menedžment je konceptualno zelo blizu t.i. samoupravljanju (“self-management”), ki je pustilo zelo močan pečat tudi v nekdanji Jugoslaviji kot socialistično samoupravljanje. Začetki samoupravljanja segajo v petdeseta leta pod geslom “tovarne delavcem.” Ob tem je zagotovo treba omeniti prispevek Edvarda Kardelja Politični sistem socialističnega samoupravljanja, ki je bil sprejet junija 1977 na seji predsedstva centralnega komiteja ZKJ kot osnova za aktivnost Zveze komunistov v pripravah na XI. Kongres ZKJ.

 

Knjige avtorja

Dialogi-Alma M. Karlin: Identitete, pisanje, recepcija
Dialogi-Ideologije superjunakov
Dialogi-Kulturni sistem
Dialogi-Dobri nameni in cesta v pekel
Dialogi-Položaj filozofije v javnem prostoru danes
Dialogi-Petdeset izbranih kratkih zgodb avtorjev in avtoric rojenih po letu 1980
Dialogi-Umetnost in politika
Dialogi-(Ne)odgovorna znanost
Dialogi-Kriptovalute
Dialogi-Gledališče oseb z ovirami