Knjižnica tete Rose

družbeno-angažirana, uporniška in radikalna literatura

Filozofija in družboslovjeFilozofija in družboslovje

  • Dialogi revija za kulturo in družbo
  • letnik XXXIX
  • 2003
  • št. 9: več avtorjev
Leto izdaje: 2003
Založba: Aristej
Jezik: Slovenščina
Število strani: 84
Na voljo?
 

Opis: 

Pojem nesoizmerljivosti je še dandanes kontroverzen in nejasen, k čemur je kajpada v veliki meri prispeval tudi avtor, ki ga je vpeljal. Putnam ga na primer razume takole: “Teza o nesoizmernosti je teza, da terminov, uporabljenih v drugi kulturi, na primer termin žtemperatura, kako ga uporablja znanstvenik iz 17. stoletja, ne smemo izenačevati v pomenu ali referenci z nobenim terminom ali izrazom, ki je v naši lasti.”

 

Knjige avtorja

Dialogi-Alma M. Karlin: Identitete, pisanje, recepcija
Dialogi-Ideologije superjunakov
Dialogi-Kulturni sistem
Dialogi-Dobri nameni in cesta v pekel
Dialogi-Položaj filozofije v javnem prostoru danes
Dialogi-Petdeset izbranih kratkih zgodb avtorjev in avtoric rojenih po letu 1980
Dialogi-Umetnost in politika
Dialogi-(Ne)odgovorna znanost
Dialogi-Kriptovalute
Dialogi-Gledališče oseb z ovirami