Knjižnica tete Rose

družbeno-angažirana, uporniška in radikalna literatura

ČKZ-Energetika: politikaČKZ-Energetika: politika

  • ČKZ
  • domišljijo in novo antropologijo letnik XXIV
  • 1996
  • št. 180-181: več avtorjev
Leto izdaje: 1996
Založba: Študentska organizacija Univerze v Ljubljani
Jezik: Slovenščina
Število strani: 449
Na voljo?
 

Opis: 

Refeksija zahteva poskus odmika; postavitev na zrelišče, s katerega zajamemo predmet z okolico. Energetska refleksija se lahko ozre na bližnjo ali daljno okolico: mesto, deželo, continent. Refleksija o zajemanju in izrabi vseh energetskih virov in poseganju človeka v naravo je primerno vpeta šele na mejah prostora in časa.

 


ČKZ

 

Knjige avtorja

ČKZ-iYA BASTA!
ČKZ-Zaton Prometejeve dobe
ČKZ-Politični marketing
ČKZ-Haiderjev show
ČKZ-Nevroznanost, nevroetika in nevrodružba
ČKZ-Čustva
ČKZ-Managerska revolucija
ČKZ-Osvobajanje Iraka
ČKZ-Evroorientalizem/ (z)nova medicina
ČKZ-Indija, dežela protislovnih strasti