Knjižnica tete Rose

družbeno-angažirana, uporniška in radikalna literatura

Restavracija kapitalizma: repatriarhalizacija družbeRestavracija kapitalizma: repatriarhalizacija družbe

  • Lilijana Burcar
Leto izdaje: 2015
Založba: Založba Sophia
Jezik: Slovenščina
Število strani: 358
Na voljo?
 

Opis: 

Kot dokazuje zgodovina, so možnosti samouresničitve in načini delovanja posameznice odvisni od strukturnih dejavnikov, kot jih krojijo političnoekonomski sistemi, ki so vedno že družbeni. Socialističnega sistema in ureditve ni mogoče misliti kot zgolj vrsto mimobežnega eksperimenta, kot nam dopovedujejo propagandna občila tako imenovanih kapitalističnih demokracij, temveč kot pomembno in resnično točko v zgodovini. Socializem je med drugim nakazal in udejanjil klučne možnosti emancipacije žensk, je učna knjiga, na katero se bo v temeljnih izhodiščih treba ponovno nasloniti pri naslednji izgradnji nove in kolektivno izborjene družbene pravičnosti.