Knjižnica tete Rose

družbeno-angažirana, uporniška in radikalna literatura

Družbena amnezija: kritika sodobne psihologije od Adlerja do LaingaDružbena amnezija: kritika sodobne psihologije od Adlerja do Lainga

  • Russell Jacoby
Leto izdaje: 1981
Založba: Cankarjeva Založba
Jezik: Slovenščina
Število strani: 266
Na voljo?
 

Opis: 

Knjiga je odkrito polemična, ne pa »objektivna« in povečini ne obravnava empiričnih vprašanj, temveč teoretska. Avtor se ne ukvarja posebej z zgodovinskimi izvori psihoanalize temveč raziskuje njen razvoj in njeno sprevrženje. Poglavitna odlika pričujoče knjige je ta, da pomaga spoznati kaj je koristno, kaj pa trivialno in sentimentalno pri sodobnem poglabljanju v kulturo in psihologijo.