Knjižnica tete Rose

družbeno-angažirana, uporniška in radikalna literatura

Domala Normalen, Argument o homoseksualnostiDomala Normalen, Argument o homoseksualnosti

  • Andrew Sullivan
Leto izdaje: 2008
Založba: Založba Krtina
Jezik: Slovenščina
Število strani: 198
Na voljo?
 

Opis: 

Knjižno delo Domala normalen  razvija stališče ob vprašanju družbenega položaja in pravic istospolno usmerjenih. Sullivan v razpravi  izhaja iz lastne izkušnje homoseksualca in HIV-pozitivnega državljana, ki se ne prepozna v radikalnih stališčih  gay aktivizma.