Knjižnica tete Rose

družbeno-angažirana, uporniška in radikalna literatura

MetelkovaMetelkova

  • Več avtorjev
Leto izdaje: 2013
Založba: Študentska založba
Jezik: Slovenščina
Število strani: 247
Na voljo?
 

Opis: 

Tematska številka je posvečena AKC Metelkova mesto in je izšla ob dvajseti obletnici zasedbe dela kompleksa nekdanje vojašnice. V njej skušajo avtorji in avtorice misliti različne vidike turbulentne metelkovske zgodbe. Snovalce te številke je vodilo zavedanje, da je Metelkova skozi ves čas svojega obstoja  pogosto lahek in priročen plen na eni strani vseh vrst predsodkov in bizarnih predstav ter na drugi strani utopičnih projekcij in fantazij, pogosto pa manjka resen analitičen vpogled, ki bi zmogel hkrati misliti metelkovska protislovja. V tekstih avtorji in avtorice ne odpirajo pereča vprašanja zgolj današnje Metelkove, temveč tudi sodobne družbe nasploh. Teksti odpirajo vprašanja neformalne ekonomije, samogetoizacije, vloge avtonomnih prostorov v pogojih družbenega opustošenja, gentrifikacije, kompleksen splet odnosov med kapitalom, oblastjo in skupnostjo ter številna druga vprašanja, ki so na Metelkovi prisotna kot del vsakdanje prakse. V celotni številki se kot rdeča nit vleče vprašanje, ali je Metelkovo danes spoh (še) smiselno imenovati za “avtonomni” prostor in če je temu tako, kaj to pravzaprav pomeni. Velika večina avtorjev in avtoric je vpeta v redno delovanje Metelkove, zaradi česar je ta številka avtentičen presek konceptov, analiz in vizij, ki danes motivirajo metelkovski družbeni, politični in kulturni eksperiment. Vendarle številke ne gre jemati kot nek ultimativni nabor refleksij o Metelkovi, temveč zgolj kot enega od mnogih posamičnih momentov nenehne diskusije v avtonomnih prostorih, ki bo svoje polne učinke šele razvil skozi burne polemike in konflikte, ki šele pridejo.

 

Knjige avtorja

Sin patron
ČKZ – Balkanska migracijska pot: od upora na mejah do striptiza humanizma
ČKZ – Rasizem: Razrezan svet
Naši Španci
Prvotna akumulacija med zgodovino in konceptom
Ustroj, številka 7 (Nacionalizem)
Ustroj, številka 8 (Možnosti prihodnosti)
Lesbo 21/22, Politična, socialna in kulturna revija
Politika kot poklic
BOREC ŠT. 662 – 665, Revija za zgodovino, antropologijo in književnost