Knjižnica tete Rose

družbeno-angažirana, uporniška in radikalna literatura

¡No Pasaran!: Zapisi z antifa seminarja¡No Pasaran!: Zapisi z antifa seminarja

  • Več avtorjev
Leto izdaje: 2013
Založba: Študentska založba
Jezik: Slovenščina
Število strani: 235
Na voljo?
 

Opis: 

Maja bodo minila tri leta, od kar na Fakulteti za družbene vede poteka seminar Anti-Fa. Prvotni namen seminarja je bil opozoriti na porast fašističnih in neonacističnih incidentov na sami fakulteti, vendar je tematsko nemudoma presegel ožje univerzitetno okolje in akademske zidove. Problematiziral je sistematične (in sistemske) ravnodušnosti, ki so prevladovale v odnosu do aktualnih manifestacij fašističnih in neonacističnih provokacij. Prevladujoči argumenti ravnodušnosti so, da pravzaprav naj ne bi imeli opravka s fašistoidnimi ideologijami in praksami, temveč z občasnimi vandalizmi, potenciranim razkazovanjem domoljubja in domoljubnih simbolov ter občasnimi nasilnimi izpadi. Pobuda za resnejši angažma je torej nastala predvsem z idejo, da je treba spremeniti fakultetno in univerzitetno kulturo ter jo senzibilizirati za bolj kritično, refleksivno in angažirano spopadanje s problemom neofašizma in neonacizma ter drugih večnih fašizmov. Prav večni fašizmi, kakor je povsod navzoč pojav, zažrt v pore družbenega, poimenoval Umberto Eco, so se kazali kot največja zagonetka. Kot predmet kritike so namreč tematsko občutno razširili delovanje pobude AntiFa. Od jeseni 2010 tako na Fakulteti za družbene vede potekajo redni mesečni seminarji o različnih fenomenih sodobnih fašizmov ter mehanizmih njihove reprodukcije: o ekonomskem fašizmu, neokolonialnih praksah, vzponu novih fašizmov v Evropi, fašistoidnih praks, ki se reproducirajo skozi medije, v športu in zakonodaji, državnem rasizmu, izginjanju države blaginje ...

 

Knjige avtorja

Sin patron
ČKZ – Balkanska migracijska pot: od upora na mejah do striptiza humanizma
ČKZ – Rasizem: Razrezan svet
Naši Španci
Prvotna akumulacija med zgodovino in konceptom
Ustroj, številka 7 (Nacionalizem)
Ustroj, številka 8 (Možnosti prihodnosti)
Lesbo 21/22, Politična, socialna in kulturna revija
Politika kot poklic
BOREC ŠT. 662 – 665, Revija za zgodovino, antropologijo in književnost