Knjižnica tete Rose

družbeno-angažirana, uporniška in radikalna literatura

Discourse and Social ChangeDiscourse and Social Change

  • Norman Fairclough
Leto izdaje: 2013
Založba: Polity Press
Jezik: Slovenščina
Število strani: 259
Na voljo?
 

Opis: 

Delo obravnava kritično predstavitev analitičnega diskurza in njegovo praktično rabo v različnih znanstvenih disciplinah, od lingvističnih in sociolingvističnih do socioloških in kulturnih študij. Avtor prikazuje, kako je analizo diskurza mogoče kombinirati v sistematičen in učinkovit način, ki ima delež v širših družbenih problemih in družbenih spremembah. Fairclough prikaže strnjen in kritičen pregled metod in rezultate analize diskurza ter razpravlja o deskriptivnem delu jezikoslovcev in drugih analitikov, ki temelji na historično in teoretsko usmerjenem delu Michela Foucaulta. Foucault je razvil svoje kriterije za analizo diskurza, v katerem je diskurz umestil v širši družbeni kontekst, ki združuje analizo besedila, analizo procesov produkcije besedila in interpretacije ter sociološke analize teorij diskurza.