Knjižnica tete Rose

družbeno-angažirana, uporniška in radikalna literatura

Fašistična taborišča. Internacije civilistov v fašistični Italiji (1940 – 1943)Fašistična taborišča. Internacije civilistov v fašistični Italiji (1940 – 1943)

  • Carlo Spartaco Capogreco
Leto izdaje: 2011
Založba: Publicistično društvo ZAK
Jezik: Slovenščina
Število strani: 331
Na voljo?
 

Opis: 

Od konca osemdesetih let preteklega stoletja proučuje sistem fašističnih koncentracijskih taborišč, od pravnih določil režima do spominov na to dogajanje. Plod njegovih raziskav, kulturnih in angažiranih razmislekov so knjige in številne razprave. V knjigi Fašistična taborišča je prvič objavljen zgodovinsko-geografski pregled celotnega sistema fašističnih taborišč v Italiji in na njenih okupiranih območjih. Avtorjeve pomembnejše knjige so še Ferramonti (1987), Renicci. Un campo di concentramento in riva al Tevere (1998) in Il piombo e l'argento (2007). Poleg tega je soavtor del Dizionario della Resistenza (2001), Dizionario del fascismo (2002), Dizionario dell'Olocausto (2004), Storia della Shoah in Italia (2010) in Encyclopedia of Camps and Ghettos (2012). V Sloveniji so njegove razprave izšle v revijah Borec in Annales.