Knjižnica tete Rose

družbeno-angažirana, uporniška in radikalna literatura

Zbornik postkolonialnih študijZbornik postkolonialnih študij

  • Nikolai Jeffs
  • ur.
Leto izdaje: 2007
Založba: Krtina
Jezik: Slovenščina
Število strani: 534
Na voljo?
 

Opis: 

Zbornik postkolonialnih študij prinaša ključne tekste t. i. postkolonialnih študij, ki že skoraj tri desetletja pomembno zaznamujejo sodobno akademsko in intelektualno življenje. Zasnovan je kot pregled ključnih spisov danes kanoničnih avtorjev in avtoric, ki so tako ali drugače pomagali utemeljiti sodobne postkolonialne študije ter s tem odločilno zaznamovali ostale akademske discipline. Prispevki so strnjeni po “blokih” oziroma okoli nekaj prelomnih, ponekod zelo ostrih debat oziroma polemik (npr. o subalternih, o statusu sodobnega feminizma, o povezavi nacionalizma in kulture, itd.). Knjiga tako na eni strani prinaša tekste iz področja literarne teorije, filozofije, popularno-glasbenih, filmskih ter kulturnih študij nasploh, antropologije, politologije ter zgodovinopisja. Po drugi strani pa prinaša tudi metodološko pluralnost sodobnih postkolonialnih študij, saj vključuje historično materialistične, feministične, psihoanalitične ter poststrukturalistične pristope.