Knjižnica tete Rose

družbeno-angažirana, uporniška in radikalna literatura

Na trdna tla: brezsramni pregled samoniklih prizorišč in premislek nevladja mladinskega poljaNa trdna tla: brezsramni pregled samoniklih prizorišč in premislek nevladja mladinskega polja

  • Rajko Muršič in drugi avtorji ter avtorice
Leto izdaje: 2012
Založba: Ustanova nevladnih mladinskega polja Pohorski bataljon (UPB)
Jezik: Slovenščina
Število strani: 239
Na voljo?
 

Opis: 

Gre za svežo knjižno publikacijo z naslovom Na trdna tla avtorja dr. Rajka Muršiča, ki jo je ob pomoči Urada RS za mladino izdala Ustanova nevladnih mladinskega polja Pohorski bataljon. Knjiga prinaša rezultate raziskave, ki so jo na terenu opravili akterji in akterke nevladja mladinskega polja oziroma, uradno, nevladnega dela mladinskega sektorja, strokovno pa jih je povzel in interpretiral eden vodilnih kulturnih antropologov pri nas, že omenjeni Rajko Muršič. S to analizo je Urad RS za mladino zaokrožil projekt treh analiz oziroma raziskav, ki so služile zbiranju relevantnih informacij za oblikovanje prvega nacionalnega programa za mladino v R Sloveniji, po mnenju direktorja Urada, Petra Debeljaka, pa je prav analiza potencialov nevladnega dela mladinskega sektorja v tem projektu ključna.