Knjižnica tete Rose

družbeno-angažirana, uporniška in radikalna literatura

Pravice drugih. Tujci, rezidenti in državljaniPravice drugih. Tujci, rezidenti in državljani

  • Seyla Benhabib
Leto izdaje: 2010
Založba: Založba Krtina
Jezik: Slovenščina
Število strani: 226
Na voljo?
 

Opis: 

Ta knjiga proučuje meje politične skupnosti, tako da se osredotoča na politično članstvo. S političnim članstvom mislim načela in prakse vključevanja tujk in nedomačinov, priseljenk in prišlekov, beguncev in iskalk azila v obstoječe politične skupnosti. Politične meje razvrstijo nekatere med člane in članice, druge pa med tujce in tujke. Toda članstvo je smiselno samo, če ga spremljajo obredi vstopa, dostopa, pripadnosti in posebnih pravic. Sistem moderne nacionalne države je članstvo uredil v okvirih ene glavne kategorije: nacionalnega državljanstva.

Vstopili smo v obdobje, ko se državna suverenost rahlja in se institucija nacionalnega državljanstva drobi ali razvezuje v različne elemente. Pojavljajo se nove oblike članstva, zato meje politične skupnosti, kakor jih opredeljuje sistem nacionalne države, za urejanje članstva niso več primerne.